BIP.gov.pl

Funkcje i zadania biblioteki

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie należy:
1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania;
2. wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4. popularyzacja czytelnictwa;
5. sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej;
6. współdziałanie z instytucjami kultury i oświaty na terenie Konstancina-Jeziorny;
7. doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;
8. inne działania, wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej w Konstancinie-Jeziornie

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Rybicka
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Anna Rybicka
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 3233
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE